Một phần mềm xắp xếp chỗ ngồi rất hữu hiệu

2 years ago

Tạo một biểu đồ khách ngồi với phần mềm miễn phí từ fluidtables.com
Tạo ra một biểu đồ chỗ ngồi không phải là khá khó khăn với một danh sách khách mời nhỏ. Với số lượng dưới 50 khách bạn có thể sắp xếp việc đó rất dễ dàng. Nhưng với con số lớn hơn, các chương trình phần mềm hữu ích hơn trong việc giúp bạn tạo ra một biểu đồ chỗ ngồi. Một trong những chương trình để tạo các biểu đồ cưới chỗ ngồi có thể được tìm thấy tại fluidtables.com. Nó trông gọn gàng và hoàn toàn miễn phí. Sử dụng thử các bản demo trên trang web. Nó cho thấy chương trình trong làm việc rất đơn giản.

admin