Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ. Chúng tôi đảm bảo chúng rất buồn cười

1 year ago

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 1

Bạn biết một số người thực sự không thoải mái khi giữ im lặng và buộc phải nói điều đầu tiên trong tâm trí của họ?

Có lúc nó thực sự, thực sự quan trọng nếu bạn không làm điều đó.

Thật không may, có vẻ như không ai nói với những người này, như một số trong những ý kiến sau khi lâm trận ​​đủ để đạp rớt bất kỳ ai xuống.

Các bộ sưu tập được tập hợp bởi trang web của Anh TimeOut sau khi khảo sát London và yêu cầu họ cho biết điều vui nhất mà đã từng được nói với họ sau khi quan hệ tình dục.

Câu tục ngữ cũ "Nếu bạn không có một cái gì đó tốt đẹp để nói, đừng nói gì cả"!

Photos via Time Out

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 2

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 3

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 4

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 5

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 7

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 8

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 9

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 10

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 11

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 12

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 13

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 14

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 15

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 16

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 17

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 18

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 19

Những điều tệ nhất bạn được nghe từ đối tác sau khi quan hệ 20

admin