Video: Làm thế nào chuẩn bị cho ngày hẹn hò quan trọng

2 years ago

Video: Làm thế nào chuẩn bị cho ngày hẹn hò quan trọng
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z9BzFRRD9DI

Bạn vừa nhận một tin nhắn đồng ý; đã đến thời gian chuẩn bị sẵn sàng! Nhưng bạn thực sự chuẩn bị cho một ngày hẹn hò thế nào?

Youtuber này đã đưa ra một cách hài hước về cách tất cả chúng ta chuẩn bị vào ngày hẹn hò đầu tiên.

Theo Youtuber Tommy Wooldridge, video ngắn này dựa trên một câu chuyện có thật.

admin