Sự điều chỉnh đối với quan hệ sống chung như vợ chồng ở Anh Quốc

2 years ago

Tại Anh, hiện tượng nam nữ chung sống như vợ chồng được điều chỉnh bởi pháp luật HN&GĐ.

Sự chung sống như vợ chồng của những phụ nữ đã ly hôn trước khi kết hôn lần thứ hai gần như là quy tắc xử sự hiện nay, áp dụng cho 70% các trường hợp kết hôn như vậy. Bên cạnh đó, những phụ nữ chưa một lần kết hôn chung sống như vợ chồng với một người nam giới trước khi họ tiến hành kết hôn ngày càng trở thành phổ biến, từ 7% năm 1970 tăng đến 48% vào năm 1987 [20]. Cho đến nay, con số này còn tăng lên nhiều.

Từ thực tế đó, Quốc hội Anh đã ban hành những đạo luật khác nhau dẫn đến sự thay đổi về mức độ công nhận đối với hiện tượng chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn ở công dân.

Trước đây, pháp luật Anh không công nhận những người ăn ở với nhau như vợ chồng mà không kết hôn là vợ chồng, dưới góc độ pháp luật các bên chung sống như vợ chồng không có tư cách pháp lý của các cặp đã kết hôn, vì vậy mối quan hệ giữa họ không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật HN&GĐ, đồng thời những người chung sống như vợ chồng mà không kết hôn cũng không chịu sự điều chỉnh của bất kỳ một đạo luật hoặc một quy chế pháp lý nào. Do vậy, giữa họ không phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với nhau.

Hiện nay, sự nhìn nhận về việc chung sống như vợ chồng đã có sự thay đổi. Những quy định về sự ăn ở với nhau như vợ chồng đã được ban hành (cohabitation rule), trong đó, vấn đề tài sản giữa các bên chung sống phải được đối xử như giữa vợ chồng với nhau. Các nguyên tắc phân chia tài sản và cấp dưỡng cũng được áp dụng như các trường hợp kết hôn. Khi việc chung sống bị tan vỡ thì quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em phải được bảo vệ như đối với trẻ em của các cặp kết hôn. Các vấn đề như cấp dưỡng, bảo đảm việc hoc hành, vui chơi, giải trí của trẻ em do các cặp chung sống sinh ra phải được quan tâm.

Như vậy, mặc dù pháp luật Anh không công nhận các bên chung sống mà không đăng ký kết hôn là vợ chồng nhưng lại có các quy định riêng điều chỉnh quan hệ này nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, của trẻ em được sinh ra từ quan hệ đó và bảo vệ an ninh xã hội.

 

admin