Quyền hủy việc kết hôn trái pháp luật do bị lừa dối hoặc cưỡng ép (2)

1 year ago

Theo Điều 48 của Pháp lệnh này thì khi Toà án nhân dân xét xử, Viện kiểm sát nhân dân và các cá nhân tổ chức đã đã yêu cầu huỷ kết hôn trái pháp luật phải có mặt tại phiên toà để cung cấp những chứng cứ cần thiết giúp Toà án làm sáng tỏ vụ việc. Đồng thời, các cơ quan đoàn thể này cũng có quyền kháng cáo, kháng nghị với bản án hay quyết định của Toà án.

Theo khoản 4. Điều 15 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền đề nghị Viện kiểm sát xem xét, yêu cầu Toà án huỷ việc kết hôn trái pháp luật. Quy định này thoạt nhìn có vẻ quá rộng và có thể cho phép bất cứ người thứ ba nào chen vào cuộc sống riêng của người khác. Trong thực tiễn, nếu xét thấy người thứ ba không có lợi ích rõ ràng trong việc yêu cầu huỷ hôn nhân trái pháp luật và bản thân việc yêu cầu cũng không xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích chung, thì Viện kiểm sát hoặc Toà án sẽ bác đề nghị của người thứ ba.

admin