Những biểu hiện cơ bản của hạnh phúc gia đình

1 year ago

Theo Vũ Hiếu Dân, Ngân Hà trong cuốn “ Văn hóa tâm lý gia đình” thì biểu hiện của hạnh phúc gia đình bao gồm : – Cuộc sống vợ chồng hòa hợp, các thành viên trong gia đình chia sẻ lẫn nhau, quan tâm tới nhau. – Kinh tế gia đình ổn định, đảm bảo cuộc sống thuận lợi cho mỗi thành viên, làm cho mỗi thành viên phát triển tài năng, nhân cách của mình. – Thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Trong cuốn “ Hạnh phúc gia đình trẻ” Nxb Trẻ cho rằng, một gia đình hạnh phúc thì không thể thiếu các biểu hiện sau: – Vợ chồng hòa thuận, cùng nhau có trách nhiệm quan tâm chăm sóc con cái. – Tin cậy lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau, xây dựng hạnh phúc gia đình. – Kinh tế gia đình ổn định – Con cái ngoan, học giỏi. Tổng kết các quan điểm của các nhà nghiên cứu, theo chúng tôi biểu hiện cơ bản của hạnh phúc gia đình như sau: – Cuộc sống vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau, biết quan tâm đến nhu cầu, sở thích, hứng thú… của nhau, các thành viên trong gia đình quan tâm chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, biết tôn trọng nhau và cư xử lễ độ với nhau. – Vợ chồng sống chung thủy với nhau

Kinh tế gia đình đầy đủ, đảm bảo cuộc sống thuận lợi cho mỗi thành viên, đáp ứng được nhu cầu phù hợp và chính đáng của mỗi thành viên, làm 30 cho các thành viên được học hành đầy đủ, có điều kiện phát triển về mọi khả năng của mình. – Gia đình luôn luôn gắn bó với xã hội, hòa nhập với xã hội, thực hiện tốt pháp luật đóng góp tích cực vào việc xây dựng xã hội phát triển. – Gia đình thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục con cái, hiếu thảo với cha mẹ già và anh chị em nội ngoại, chức năng tái sản xuất ra con người, – Gia đình hạnh phúc là kết quả của hôn nhân tự nguyện, được xây dựng trên cơ sở tình yêu sâu nặng và tinh thần trách nhiệm với nhau. Như vậy, những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo hạnh phúc gia đình là:

1. Thu nhập gia đình ổn đinh, đảm bảo cuộc sống gia đình tồn tại và phát triển

2. Mọi người yêu thương chăm sóc nhau.

3. Hòa hợp tình dục.

4. Sự chung thủy

5. Có sức khỏe tốt

6. Vợ chồng có học vấn ngang nhau 7. Tin cậy lẫn nhau 8. Có cùng quan điểm sống 9. Con cái được chăm sóc, giáo dục chu đáo 10. Có cả con trai và con gái trong gia đình.

 

 

admin