Bức thư đáng ngạc nhiên của cô bé 12 tuổi gửi cho đài RTÉ

5 years ago

Bức thư đầy ngạc nhiên của cô bé 12 tuổi.
Do hậu quả của 'Panti-Gate', mọi người lo sợ tiếng nói của họ trên RTE, Panti / Rory O'Neill và chứng sợ đồng tính.

Cô bé Niamh Keegan 12 tuổi đã làm nên một điều đáng ngạc nhiên.

Niamh hỏi mẹ cô Maria những gì chứng sợ đồng tính có nghĩa là, và sau khi nhận được một lời giải thích, cô đã viết thư này đển Rory O'Neill và RTE.
Bức thư của Niamh Keegan gửi đến RTE và Rory O'Neill

Bức thư của Niamh Keegan gửi đến RTE và Rory O'Neill

Hình ảnh lấy từ mẹ của Niamh, được chia sẻ trên Twitter.

admin