USB hình thanh gợi cảm sexy

2 years ago

USB hình thanh gợi cảm sexy

Vâng bây giờ, điều gì tuyệt vời ở sản phẩm này?

Bạn sẽ không bao giờ bị mắc kẹt với việc lưu trữ hoặc, eh, một khoảnh khắc niềm vui nhanh chóng nữa.

CO, công ty đằng sau này thiên tài tình dục đồ chơi / lưu trữ thanh nói ý tưởng ban đầu là chỉ có một cổng USB để người dùng có thể sạc bằng máy tính, loại bỏ sự cần thiết cho dây và pin.

Một vài công việc tại máy tính sẽ không bao giờ như trước nữa!

Một vài công việc tại máy tính sẽ không bao giờ như trước nữa!

admin