Cách bạn ”lâm trận”

1 year ago

Cách

Một nghiên cứu mới đây cho biết: Cách bạn quan hệ sẽ cho biết sức khỏe của bạn

Nghiên cứu báo cáo rằng những người có quan hệ tình dục bất thường có thể có tâm lý khỏe mạnh hơn.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng những người đã tham gia vào BDSM (nô lệ, trừng phạt, ác dâm và khổ dâm hoặc 50 sắc thái như nó thường được biết đến bây giờ), ghi được kết quả cao hơn về các chỉ số nhất định sức khỏe tinh thần so với những người giữ nó "bình thường".

LiveScience báo cáo về nghiên cứu được công bố trên Journal of Sexual Science.

Người tham gia nghiên cứu điền vào bảng câu hỏi về tính cách của họ, sức khỏe chung của họ, cách họ giải quyết sự từ chối và làm thế nào họ trở nên gắn bó trong mối quan hệ.

Họ trả lời các câu hỏi không biết được nghiên cứu dựa trên những gì.

Cách

Người tham gia BDSM được tìm thấy là "ít nhạy cảm, cởi mở hơn và ý thức hơn và hiểu rõ hơn với từ chối" các báo cáo nghiên cứu. Họ cũng an toàn hơn trong mối quan hệ của họ và có phúc lợi tổng thể tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng những người tham gia vào BDSM có xu hướng ý thức hơn về những ham muốn tình dục của họ.

Họ nhấn mạnh thực tế là các nghiên cứu dựa trên những người tham gia được lựa chọn trên cơ sở tự nguyện và do đó có thể không đại diện cho toàn thể xã hội.

admin